bozarak

1. bungling (prep.) 2. corrupting (prep.) 3. disrupting (prep.) 4. hashing (prep.) 5. spoiling (prep.)

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • nakzen — bozarak …   Hukuk Sözlüğü

  • baltalama — is. 1) Baltalamak işi 2) mec. Bilinçli ve kasıtlı olarak bir işi veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma, sabotaj, sabote …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bozmacı — is., hlk. Eski şeyleri alıp bozarak parça parça satan kimse …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • karikatürleştirmek — i 1) Karikatür durumuna getirmek 2) Bir şeyin, bir olayın belirtilmesi gereken özelliklerini bozarak, yererek, gülünç duruma getirerek anlatmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nakzen — zf., esk., Ar. naḳżen Bozarak Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller nakzen görmek nakzen iade etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nakzen iade etmek — huk. (davayı) bir yargı kararını, yargılama yöntemine ilişkin hükümler bakımından yerinde görmeyip bozarak hükmü veren mahkemeye geri göndermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çarkına etmek (veya okumak) — argo birine büyük kötülük yapmak veya işini bozarak zarar vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • KAİDEŞİKENÂNE — f. Usul ve kaideye riayet etmeyerek, kuralları çiğneyerek, kaideyi bozarak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • NAKZAN — (Nakzen) Bozarak, hükmü bozulmuş olarak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • davayı nakzen iade etmek — Bir yargı kararını, yargılama yöntemine ilişkin hükümler bakımından yerinde görmeyip bozarak hükmü veren mahkemeye geri göndermek …   Hukuk Sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.